Κατοικίες Νιρβάνα 1&2
Κατοικίες Εδέμ 5,6,7,8,9,10.
Κατοικίες Φιλοθέη 3,4,11,12,13,14