ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΚΤΗΡΙΑ

Αναλαμβάνουμε εμπορικά έργα όπως εταιρικά γραφεία, καταστήματα και βιομηχανικά κτήρια

Κατασκευή

Η ομάδα μας έχει παραδώσει καινοτόμες λύσεις από υπερσύγχρονα κτήρια μέχρι τις τελευταίες εφαρμογές στην τεχνολογία των κατασκευών. Με την τεχνογνωσία μας, θα συνεργαστούμε μαζί σας για να κατασκευάσουμε κάτι περισσότερο από ένα κτήριο, ένα χώρο όπου οι εργαζόμενοι θα απολαμβάνουν παραγωγικές και δημιουργικές μέρες στην δουλειά.

Ορισμένα από τα εμπορικά μας έργα περιλαμβάνουν εταιρικά γραφεία, καταστήματα και βιομηχανικά κτήρια.

Αναβαθμίσεις

Η μεγάλη διάρκεια ζωής κάθε κτηρίου δημιουργεί την ανάγκη για αναβάθμιση στην ποιότητα κατασκευής και στην αισθητική. Έχουμε την εμπειρία και την τεχνογνωσία για την αναβάθμιση των κτηρίων με βάση τα σύγχρονα ιδεώδη και έτσι διατηρούμε τα πρότυπα αξίας και χρησιμότητας σε ένα αποδοτικό και σύγχρονο επίπεδο.

  • Θερμομονώσεις και αναβαθμίσεις της ενεργειακής απόδοσης.
  • Αισθητικές αναβαθμίσεις.
  • Αναβαθμίσεις εσωτερικού χώρου.